Vidinfra

Veiligheid en kwaliteit in de aanleg van de openbare ruimte.

Vidinfra ziet het!

Over Vidinfra

Vidinfra maakt onderdeel uit van een organisatie die al meer dan 50 jaar adviseert aan en organisaties begeleidt in alle kritische fasen van een bouwproject: van initiatief tot en met de realisatie. Lees meer

Civieltechnisch toezicht

Oog voor kwaliteit en veiligheid

Als er gewerkt wordt aan de openbare ruimte streven alle betrokken partijen naar kwaliteit en veiligheid. Onze deskundige, onafhankelijke civieltechnische toezichthouders bewaken dit proces en grijpen waar nodig proactief in om een zo hoog als de mogelijke kwaliteit te bereiken.

Directievoering

Coƶrdineren van het proces tot de realisatie

Onze directievoerders vertegenwoordigen uw belangen tijdens de voorbereiding of realisatie van een reconstructie of nieuwe aanleg van de openbare ruimte. Tijdens dit proces zijn zij het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en stakeholders.

Projectmanagement

Het managen van het proces tot de planvorming

Het organiseren en managen van een civieltechnisch bouwproces is het volgen van een aantal stappen. Het managen vergt ervaring, aandacht en deskundigheid. Vidinfra kan uw zorgen uit handen nemen door te helpen bij uw weg- en waterbouwkundige project, van het initiatief tot de eindoplevering.

Beheer Openbare Ruimte Gemeente Hillegom

Hillegom

In opdracht van Meerlanden Infrabeheer B.V. hebben wij de ondersteuning verzorgd voor het wegbeheer voor de openbare ruimte. 

Heuvel1

Breda

In opdracht van WonenBreburg hebben wij in Breda de begeleiding van het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van 110 woningen op ons genomen.

Infra Leembruggenstraat

Hillegom

In opdracht van Stek Wonen hebben we in Hillegom de grond bouwrijp gemaakt voor de start bouw van dit project.