Civieltechnisch toezicht

Tijdens het aanleggen en inrichten van de openbare ruimte willen alle betrokken partijen het liefst maar één ding: de veiligheid beschermen en kwaliteit leveren in een project. De definitie wordt vaak door iedereen anders beleefd, hierdoor ontstaan er weleens discussies. Onze deskundige, onafhankelijke toezichthouders coördineren de civieltechnische kwaliteit en veiligheid van én op uw project. Mocht dit niet gaan zoals verwacht, wordt hier waar nodig proactief ingegrepen door onze toezichthouders.

Wat doet een technische toezichthouder? 

Een toezichthouder ziet toe op de technische kwaliteit en veiligheid van het werk in de openbare ruimte. Binnen deze openbare ruimte kunnen dat projecten zijn zoals; weg- en riool reconstructies, Stadsvernieuwing, bouw- en woonrijp maken, waterbouwkundige werken, sportpark en velden aanleg, kleine en brede spoorbaan projecten, kabels en leidingen, enz. Daarnaast geeft de toezichthouder een onafhankelijk beeld van de manier waarop het project wordt uitgevoerd. De focus ligt hierbij op de beheersing en optimalisering van de technische vertaling van het bestek (of andere contractvorm), via de tekeningen, naar het werkplan, tot de daadwerkelijke realisatie van het infrastructurele project. Uiteraard zijn de voorschriften uit de Nederlandse Landelijke Wet- en Regelgeving hierbij leidend.

Bewaken van de afspraken

Het kan gebeuren dat wegens tijdsdruk of kostenbesparing de kwaliteit van een project wel eens uit het oog word verloren. Civiel technische toezichthouders proberen vanuit hun rol als bewaker van de kwaliteit te voorkomen dat er fouten worden gemaakt tijdens de realisatie. Daarnaast bewaakt de technisch toezichthouder de vooraf gemaakte contractafspraken en zorgt dat de afspraken nagekomen worden.

Werkwijze

Voor de kwaliteit controles op locatie zal de toezichthouder een keuringsplan opstellen. Het stemt deze af op de planning en werkzaamheden tijdens de uitvoering. Onze toezichthouders houden u als opdrachtgever wekelijks of dagelijks (dag- en weekrapporten) op de hoogte van de stand van zaken op de realisatie van uw project. Deze informatie stellen wij samen met behulp van een online rapportagetool. Zo zorgen we ervoor dat alle informatie (inclusief revisie- en garantiestukken) juist gedocumenteerd zijn in een juridisch juist dossier.

Meer informatie

De toezichthouders van vidinfra houden civieltechnisch toezicht op diverse boven- en ondergrondse infrastructurele projecten verspreid over het hele land. Bekijk ons werk en neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via 015 – 251 52 51 of info@vidinfra.nl.