Directievoering

Het complete proces van een project uit handen geven? De directievoerders van vidinfra vertegenwoordigden uw belangen tijdens de gehele realisatie. Indien gewenst zelfs vanaf de contractfase tot en met de uitvoering van een infrastructureel project. Bovendien is hij tijdens de uitvoeringsfase het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Met een directievoerder van vidinfra aan uw zijde heeft u nauwelijks omkijken naar het project en worden risico’s optijd onderkent én besproken.

Wat doet een directievoerder?

Een directievoerder coördineert de samenwerking en besluitvorming bij het project tussen alle betrokkenen partijen, zoals onder andere de opdrachtgevers, adviseurs, de overheden, Nuts- en aannemende partijen. Hij is de coördinator en verzameld technische informatie in nauwe samenwerking met de toezichthouder en/of andere kwaliteitscontroleurs van een project. Meer over de werkzaamheden van een directievoerder leest u in de Uniforme Algemene Voorwaarden voor Uitvoering van Werken (UAV).

Onze werkwijze

Iedere opdracht start met het opstellen van een projectanalyse en plan van aanpak aan de hand van de contractvorm (RAW of UAV-gc) en tekeningen. Dit plan dient als goede basis voor het overzicht van het gehele project.

Voordat er gestart wordt met de uitvoering, analyseert onze directievoerder de contractstukken en tekeningen deze worden getoetst aan de ontwerpuitgangspunten, wetgeving en constitentie. Zo zijn risico’s en aandachtspunten in een vroeg stadium in beeld gebracht. Daarnaast zorgt de directievoerder ervoor dat de te beheersen onderdelen, zoals geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (volgens o.a. de GOTIK-methode of IPM) in kaart worden gebracht. Deze informatie wordt vervolgens structureel aan u teruggekoppeld via het projectdossier (technische opnamen, verslagen en weekrapporten).

Van nieuwe aanleg tot reconstructie

Onze directievoerders hebben ervaring met de meest uiteenlopende projecten op het gebied van nieuwe aanleg, reconstructies, groot- en kleinschalig onderhoud en herbestemming in de infrastructurele sector. Wij hebben onze deskundigheid al diverse keren ingezet bij de realisatie van zowel binnenstedelijke projecten als projecten in de vrije ruimte. Bekijk onze projecten.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat onze deskundige directievoerders voor u kunnen betekenen of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact met ons op via 015 – 251 52 51 of info@vindinfra.nl.