ISO-certificering

Vidinfra valt, samen met haar zustermaatschappijen, onder de holding OB&V en is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd (vidinfra zal vanaf juli 2022, bij de her-certificering van de groep ook onder dit certificaat vallen). Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, het monitoren, continu verbeteren en realiseren van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt gelegd op het continu verbeteren van de eigen organisatie.

Meer weten?

Bekijk het certificaat dat is uitgegeven door het NCI op 3 juli 2019 onder nummer 04184773. Heb je vragen over onze certificering? Neem dan contact met ons op via 015 – 251 25 01.