Heuvel1

Breda

In opdracht van WonenBreburg hebben wij in Breda de begeleiding van het bouwrijp maken van de grond voor de bouw van 110 woningen op ons genomen.

Infra Leembruggenstraat

Hillegom

In opdracht van Stek Wonen hebben we in Hillegom de grond bouwrijp gemaakt voor de start bouw van dit project.

Beheer Openbare Ruimte Gemeente Hillegom

Hillegom

In opdracht van Meerlanden Infrabeheer B.V. hebben wij de ondersteuning verzorgd voor het wegbeheer voor de openbare ruimte. 

Groot onderhoud Gemeente Breda

Gemeente Breda

Voor de gemeente Breda hebben wij bij de weg- en rioolreconstructies het toezicht en de directievoering verzorgd.